Manglende sms-koder / Missing SMS codes
Incident Report for Zenegy
Resolved
Fejlen er nu rettet og SMS koder sendes igen

This issue has been resolved and SMS code are being sent again
Posted Sep 26, 2023 - 12:27 CEST
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Sep 26, 2023 - 12:26 CEST
Update
Vi oplever problemer med vores leverandør der sender SMS-koder. Vi arbejder på højtryk på at løse det.

We are experiencing issues with our provider sending SMS codes. We are working on resolving the issue
Posted Sep 26, 2023 - 12:01 CEST
Identified
Vi oplever problemer med at sende SMS-koder. Vi arbejder på højtryk på at løse det.

We are experiencing issues sending SMS codes. We are working on resolving the issue
Posted Sep 26, 2023 - 11:57 CEST
This incident affected: Zenegy Payroll (Payroll - Web).