All Systems Operational
Zenegy - Application Operational
Zenegy - API Operational
Zenegy - iOS App Operational
Zenegy - Android App Operational
3. part - SKAT & eIndkomst ? Operational
3. part - CVR registeret Operational
3. part - CPR registeret ? Operational
3. part - SMS service ? Operational
3. part - E-mail service ? Operational
3. part - e-Boks Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jun 11, 2023

No incidents reported today.

Jun 10, 2023

No incidents reported.

Jun 9, 2023

No incidents reported.

Jun 8, 2023

No incidents reported.

Jun 7, 2023

No incidents reported.

Jun 6, 2023

No incidents reported.

Jun 5, 2023

No incidents reported.

Jun 4, 2023

No incidents reported.

Jun 3, 2023

No incidents reported.

Jun 2, 2023

No incidents reported.

Jun 1, 2023
Resolved - English below -

Opdateret 01/06 kl. 08.30: Fejlen hos Mastercard Payment Services (Overførselsservice), som har medført forsinkelse i betalinger, er rettet. Mastercard Payment Services melder, at de sender brev til alle afsendere, som kan være påvirket af fejlen. Se også Mastercard Payment Services' hjemmeside: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

In English:

Updated 01/06 08.30: The issue at Mastercard Payment Services (Overførselsservice) which caused delays in oayments, have been resolved. Mastercard Payment Services will be sending af letter through e-Boks to all senders who's potentially been affected by the error. Also see Mastercard Payment Services' website: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

Jun 1, 13:41 CEST
Update - English below -

Opdateret 01/06 kl. 08.30: Fejlen hos Mastercard Payment Services (Overførselsservice), som har medført forsinkelse i betalinger, er rettet. Mastercard Payment Services melder, at de sender brev til alle afsendere, som kan være påvirket af fejlen. Se også Mastercard Payment Services' hjemmeside: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

In English:

Updated 01/06 08.30: The issue at Mastercard Payment Services (Overførselsservice) which caused delays in oayments, have been resolved. Mastercard Payment Services will be sending af letter through e-Boks to all senders who's potentially been affected by the error. Also see Mastercard Payment Services' website: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

Jun 1, 13:40 CEST
Update - Opdatering 31/5 kl. 14.30: Mastercard Payment Services (Overførselsservice) melder, at de oplever at der er tilfælde, hvor udbetalinger endnu mangler at blive sat ind på modtagerkonto. De arbejder på at då alle de resterende betalinger ud. Se mere her: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

Update 31/5 14.30: Mastercard Payment Services (Overførselsservice) are reporting that there are still some instances in which the payment haven't been deposited into the recipient's account. They are working to get the remaining payments out. Read more here: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

May 31, 14:51 CEST
Monitoring - Vi kan se at betalinger går igennem - der kan dog være forsinkelser. Det skyldes at betalingerne blev trukket senere i bankerne grundet fejlen hos Mastercard Payment Services (Overførselsservice).

Payments are going through - however there can de delays. This is due to the payments being withdrawn from the banks later than usual yesterday due to the issue at Mastercard Payment Services.

May 31, 07:27 CEST
Identified - ENGLISH below -

Mastercard Payment Services har pt. en teknisk fejl i tjenesten Overførselsservice, der bl.a. vedrører lønudbetalinger. Fejlen medførte også forsinkelser i planlagte udbetalinger i fredags. Udbetalinger fra i fredags der er kørt igennem i dag.

Der er dog fortsat en fejl der skaber forsinkelser og som kan have indflydelse på udbetaling af lønnen i morgen. Zenegy har i dag sendt filer med betalinger til Overførselsservice, vedrørende betalinger til 31. maj. Overførselsservice har bekræftet modtagelsen og forventer at udbetalingen sker planmæssigt i morgen - der kan dog være forsinkelser fra Overførselsservices side.

Vi opdaterer løbende men se også Overførselsservices hjemmeside - https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark


In English:

Mastercard Payment Services currently has a techical issue in their service Overførselsservice, which involves payment of salaries. This issue caused delays in payments on Friday. These payments from Friday have been processed today.

There is still an issue, which creates delays and potentially influences transfers of salary tomorrow. Zenegy has today sent files with payments to Overførselsservice regarding payments with an availability date 31 May. Overførselsservice have confirmed the reception of this and expects the payments to go through as planned tomorrow - however there can be delays from Overførselsservice.

We will continue to monitor the issue and provide updates. See Overførselsservice's website - https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

May 30, 14:44 CEST
May 31, 2023
May 30, 2023
Resolved - Overførselsservice (Mastercard Payment services) har løst problemet. Betalinger med dispositionsdato d. 26.05.2023 er gået igennem.
Mastercard Payment Services has resolved the issue. Payments with availability date 26.05.2023 has gone through.

May 30, 08:03 CEST
Update - Overførselsservice har løst problemet. Betalinger med dispositionsdato d. 26.05.2023 er gået igennem
May 30, 08:00 CEST
Monitoring - Opdatering fra Overførselsservice (Mastercard Payment Services) vedr, forsinkelser kan ses på deres hjemmeside her: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

Update from Mastercard Payment Services regarding delay in payments can be found on their website: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

May 26, 18:36 CEST
Update - Vi er i dialog med Overførselsservice, der forsat arbejder på sagen. Står betalingen til Bekræftet i Zenegy, vil den gå igennem. Hvornår afventer vi bekræftelse på fra Overførselsservice

We are in continuous contact with Overførselsservice (Mastercard Payment Services). They are continuing work to resolve the issue. If the payment is confirmed in Zenegy, the payment will go through. We are awaiting Overførselsservice (Mastercard Payment Services) for confirmation on when.

May 26, 16:28 CEST
Identified - En forsinkelse hos Overførselsservice gør, at betalinger med dispositionsdato 26.05.2023 muligvis mangler at gå ind på modtagerkonto. Du kan altid se om betalingen er bekræftet ved i Zenegy at gå til Rapporter > Betalinger > Betalinger - Grupperet. Står den til Bekræftet, vil betalingen gå igennem. Vi afventer Overførselsservice
May 26, 10:43 CEST
May 29, 2023

No incidents reported.

May 28, 2023

No incidents reported.