Betalinger fejlet - sendes igen
Incident Report for Zenegy
Resolved
Betalinger, der indledningsvis fejlede, er sendt igen og vil gå igennem som planlagt med korrekt dispositionsdato

Payments that initially failed, has been sent to Overførselsservice (Mastercard Payment Services) again and will go through at correct availability date
Posted Oct 30, 2023 - 12:19 CET
Monitoring
Betalinger, der var fejlet, er sendt til Overførselsservice igen og vil gå igennem som planlagt med korrekt dispositionsdato

Payments that initially failed, has been sent to Overførselsservice (Mastercard Payment Services) again and will go through at correct availability date
Posted Oct 30, 2023 - 10:06 CET
Identified
Betalinger, der er fejlet, sendes til Overførselsservice igen og vil gå igennem som planlagt med korrekt dispositionsdato

Payments that have failed, will be sent to Overførselsservice (Mastercard Payment Services) again and will go through at correct availability date
Posted Oct 30, 2023 - 09:33 CET
This incident affected: Zenegy Payroll (Payroll - Web).