3. part - Overførselsservice - Forsinkelse på betalinger
Incident Report for Zenegy
Resolved
English below -

Opdateret 01/06 kl. 08.30: Fejlen hos Mastercard Payment Services (Overførselsservice), som har medført forsinkelse i betalinger, er rettet. Mastercard Payment Services melder, at de sender brev til alle afsendere, som kan være påvirket af fejlen. Se også Mastercard Payment Services' hjemmeside: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

In English:

Updated 01/06 08.30: The issue at Mastercard Payment Services (Overførselsservice) which caused delays in oayments, have been resolved. Mastercard Payment Services will be sending af letter through e-Boks to all senders who's potentially been affected by the error. Also see Mastercard Payment Services' website: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark
Posted Jun 01, 2023 - 13:41 CEST
Update
English below -

Opdateret 01/06 kl. 08.30: Fejlen hos Mastercard Payment Services (Overførselsservice), som har medført forsinkelse i betalinger, er rettet. Mastercard Payment Services melder, at de sender brev til alle afsendere, som kan være påvirket af fejlen. Se også Mastercard Payment Services' hjemmeside: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

In English:

Updated 01/06 08.30: The issue at Mastercard Payment Services (Overførselsservice) which caused delays in oayments, have been resolved. Mastercard Payment Services will be sending af letter through e-Boks to all senders who's potentially been affected by the error. Also see Mastercard Payment Services' website: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark
Posted Jun 01, 2023 - 13:40 CEST
Update
Opdatering 31/5 kl. 14.30: Mastercard Payment Services (Overførselsservice) melder, at de oplever at der er tilfælde, hvor udbetalinger endnu mangler at blive sat ind på modtagerkonto. De arbejder på at då alle de resterende betalinger ud. Se mere her: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark

Update 31/5 14.30: Mastercard Payment Services (Overførselsservice) are reporting that there are still some instances in which the payment haven't been deposited into the recipient's account. They are working to get the remaining payments out. Read more here: https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark
Posted May 31, 2023 - 14:51 CEST
Monitoring
Vi kan se at betalinger går igennem - der kan dog være forsinkelser. Det skyldes at betalingerne blev trukket senere i bankerne grundet fejlen hos Mastercard Payment Services (Overførselsservice).

Payments are going through - however there can de delays. This is due to the payments being withdrawn from the banks later than usual yesterday due to the issue at Mastercard Payment Services.
Posted May 31, 2023 - 07:27 CEST
Identified
ENGLISH below -

Mastercard Payment Services har pt. en teknisk fejl i tjenesten Overførselsservice, der bl.a. vedrører lønudbetalinger. Fejlen medførte også forsinkelser i planlagte udbetalinger i fredags. Udbetalinger fra i fredags der er kørt igennem i dag.

Der er dog fortsat en fejl der skaber forsinkelser og som kan have indflydelse på udbetaling af lønnen i morgen. Zenegy har i dag sendt filer med betalinger til Overførselsservice, vedrørende betalinger til 31. maj. Overførselsservice har bekræftet modtagelsen og forventer at udbetalingen sker planmæssigt i morgen - der kan dog være forsinkelser fra Overførselsservices side.

Vi opdaterer løbende men se også Overførselsservices hjemmeside - https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark


In English:

Mastercard Payment Services currently has a techical issue in their service Overførselsservice, which involves payment of salaries. This issue caused delays in payments on Friday. These payments from Friday have been processed today.

There is still an issue, which creates delays and potentially influences transfers of salary tomorrow. Zenegy has today sent files with payments to Overførselsservice regarding payments with an availability date 31 May. Overførselsservice have confirmed the reception of this and expects the payments to go through as planned tomorrow - however there can be delays from Overførselsservice.

We will continue to monitor the issue and provide updates. See Overførselsservice's website - https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark
Posted May 30, 2023 - 14:44 CEST