Godkendelse af lønkørsler skal aktuelt foretages med e-mail-kode for udenlandske numre
Incident Report for Zenegy
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Oct 31, 2023 - 12:49 CET
Update
Koder til godkendelse af lønkørsler for brugere med danske numre sendes nu via SMS igen. For brugere med udenlandske numre gælder fortsat, at koder til godkendelse af lønkørsler sendes til e-mail.

Approval codes for payroll runs are now being sent by SMS again for users with Danish phone numbers. For users with phone numbers using any other country code, approval codes are still being by email.
Posted Sep 13, 2023 - 07:52 CEST
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Sep 11, 2023 - 16:02 CEST
Identified
Der er kunder, som aktuelt oplever problemer med SMS-koder fra nogle teleudbydere. Derfor har vi midlertidigt omlagt alle godkendelser af lønkørsler, så koder til godkendelse sendes til din e-mail i stedet for SMS. Vi vil benytte denne løsning indtil driften af SMS-koder er stabil igen.

Approval of payroll runs must currently be done with an email code
Some customers are currently experiencing problems with SMS codes from some telecom providers. Therefore, we have temporarily rescheduled all approvals of payroll runs so that codes for approval are sent to your email instead of SMS. We will use this solution until the operation of SMS codes is stable again.
Posted Aug 29, 2023 - 15:02 CEST
This incident affected: Zenegy Payroll (Payroll - 3. part).