SMS koder: Udfordringer grundet problemer hos TDC
Incident Report for Zenegy
Resolved
Dette er nu løst.

This issue has been resolved.
Posted Jan 24, 2024 - 07:58 CET
Identified
TDC oplever lige nu driftforstyrrelser på deres mobilnetværk flere steder i landet. Det kan medføre forsinkelser på SMS koder blandt TDC kunder og selskaber, der bruger deres netværk. Vi holder øje med situationen. Vi fortsætter med at sende koder.

TDC is currently experiencing issues on their cell service network in multiple areas across Denmark. This may result in delayed text messages among TDC customers and companies using their network. We will continue to send codes.
Posted Jan 23, 2024 - 09:59 CET
This incident affected: Zenegy Payroll (Payroll - 3. part) and Zenegy Expense (Expense - 3. part).